Katveeton koulutie on turvallisempi koulutie

Viime vuosien ikävät, kuolemaankin johtaneet onnettomuudet ovat johtuneet huonosta näkyvyydestä. Raskaan ajoneuvon ohjaamosta näkyvyys esimerkiksi risteyksessä on yllättävän heikko. Kuljettaja ei välttämättä yksinkertaisesti näe pientä jalankulkijaa.

Näin raskaan ajoneuvon kuljettaja näkee ympäristöön

Kuvassa punaisella merkityt alueet, joita raskaan ajoneuvon kuljettaja ei näe.

Raskaan ajoneuvon ohjaamosta ei näe

Katveturva haluaa asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa valistaa ja lisätä vanhempien ja koululaisten tietoisuutta raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden ohjaamoiden puutteellisesta näkyvyydestä ja katvealueista ajoneuvojen ympärillä.

Rauman kaupunki panostaa jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen turvallisuuteen

Rauman kaupungin katutoimi ottaa vuodenvaihteessa 2017 käyttöön Katve360-järjestelmän neljään kuorma-autoon sekä yhteen harjakoneeseen. Kyseessä on kamerajärjestelmä, joka antaa kuljettajan näytölle reaaliaikaisen kokonaiskuvan ajoneuvon ympäriltä lintuperspektiivistä. 

"Katve360 otetaan käyttöön parantamaan liikenne- ja työturvallisuutta. Järjestelmää käytetään autoissa, jotka tekevät töitä kaduilla muun liikenteen seassa. Turvallisuus paranee, kun järjestelmä kattaa katvealueet, joita auton ympärille jää huolimatta peileistä. Kuljettajat joutuvat esimerkiksi auratessa seuraamaan montaa asiaa samanaikaisesti. Katve360:llä parannetaan kuljettajan näkymää auton ulkopuolella ja vahingon mahdollisuus pienenee huomattavasti. Yksikin estetty vahinko on plussaa", toteaa katutoimen rakennusmestari Jari Salminen. 

Katve360 -järjestelmää on tarkoitus käyttää aluksi kunnossapitoa tekevien kuorma-autojen ja harjakoneiden yhteydessä. Kuljettajat pystyvät omien kokemusten perusteella muokkaamaan järjestelmää juuri itselle sopivaksi kalibroimalla ja tarkentamalla kameran näkymää. 

"Kuljettajilta saatujen kokemusten jälkeen mietitään, laajennetaanko järjestelmä koskemaan muitakin katutoimen koneita. Onnettomuudet, etenkin pienet vahingot ja läheltä piti -tilanteet, tulevat varmasti vähenemään järjestelmän avulla", Salminen lisää. 

Samalla Rauman kaupunki liittyy mukaan Katveeton koulutie -kampanjaan. Kyseessä on Katveturva Oy:n yhdessä yhteistyökumppaneidensa sekä asiakkaidensa kanssa syyskuussa 2016 käynnistämä kampanja, jolla halutaan lisätä yleistä tietoisuutta erityisesti raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden katveongelmista. 

Lisätietoja antavat 

Jari Salminen, rakennusmestari, puh. 02 834 4677 

Petteri Kataja, toimitusjohtaja, Katveturva Oy, puh. 040 848 6649


UFF edistää liikenne- ja työturvallisuutta kameratekniikan avulla

UFF tarjoaa suomalaisille helpon ja maksuttoman tavan kierrättää tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. UFF:n vaatekeräys toimii 5,4 miljoonan ihmisen kotipaikkakunnalla ja kaikki yhdistyksen yli 3000 keräysastiaa tyhjennetään vähintään kerran viikossa. 

UFF:n vaatekeräysastiat on sijoitettu keskeisille paikoille, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti tavoitettavissa. Ammattitaitoiset ja kokeneet kuskit käyvät tyhjentämässä keräysastioita myös alueilla, joissa liikkuu paljon jalankulkijoita ja kevyttä liikennettä, esimerkiksi kaupunkien keskustoissa, kauppojen pihoissa, parkkialueilla ja teiden reunoilla. 

Kahteen UFF:n kuorma-autoon asennettiin Katve360-järjestelmä lokakuun aikana. Jatkossa kamerat asennetaan aina uuteen autoon vaihdon yhteydessä. "Haluamme maksimoida kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden. Lisäksi kyse on myös työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa", UFF:n keräyspäällikkö Jari Töyrynen summaa syitä Katve-järjestelmän käyttöönotolle. 

Kahdeksan vuotta UFF:n kuljettajana työskennellyt Ari Öblom on ajanut Katve-kameroilla varustetulla kuorma-autolla nyt kuuden päivän ajan. Miehen mielestä kamerajärjestelmä on lisännyt ajomukavuutta ja eron entiseen huomaa selvästi. 

”Pari päivää meni totutellessa, mutta olen tykännyt Katve-järjestelmästä. Siitä on ollut iso apu keskusta-alueilla. Etenkin oikealle käännyttäessä jalankulkijat on helpompi nähdä. Ihmiset seisovat monesti kaupunkien risteysalueilla hyvin lähellä tienreunaa, mutta kameroiden avulla on helpompi hahmottaa etäisyyttä heihin, Öblom kuvailee.

Myös Töyrynen vahvistaa, että kuljettajilta on tullut Katveesta hyvää palautetta. Erityisesti näkyvyyden on kehuttu selvästi parantuneen, koska reaaliaikainen videokuva monesta eri kuvakulmasta helpottaa kuljettajaa huomaamaan auton ympärillä olevat esteet ja kevyen liikenteen.


Vaasan kaupunki lähtee ensimmäisten kaupunkien joukossa mukaan Katveeton koulutie -kampanjaan.

Vaasan kaupunki osallistuu Katveeton koulutie -kampanjaan ja on ottanut käyttöön kalustossaan Katve360 -kameratekniikkaa. Älykkäällä Katve360 -kamerajärjestelmällä ajoneuvon kuljettaja saa näkymän kattavasti ajoneuvon ympäriltä ja näin vähennetään kuljettajan stressiä sekä autetaan estämään törmäyksiä.

”Vaasan kaupunki haluaa edesauttaa liikenneturvallisuutta katualueillaan ja onkin hankkinut käyttöönsä Katve360 kamerajärjestelmän yhteen pienoislinja-autoon. Ajoneuvolla kuljetetaan koululaisia aamuin kouluun ja iltapäivällä takaisin kotiin. Kamerajärjestelmä muodostaa reaaliaikaisen kuvan lintuperspektiivistä nähtynä ajoneuvon ulkopuolelta. –Ikään kuin autoa katselisi 5-10m korkeudelta havainnoiden kaiken sen ulkopuolella tapahtuvan. Näin minimoidaan nk. kuolleenkulman tilanteet, joissa kuljettaja ei kykene täysimääräisesti havainnoimaan auton ulkopuolista liikennettä. Erityisesti tämä koetaan tärkeäksi pienten koululaisten kuljetustilanteissa.

Jatkossa harkitsemme vastaavia sovelluksia raskaan kaluston käyttöön, missä tulevat edellisten hyötyjen lisäksi kyseeseen myös työturvallisuus-, sekä ergonomian paraneminen. Järjestelmää esiteltäessä palaute kuljettajilta on ollut pääsääntöisesti positiivinen, mikä rohkaisee meitä etenemään hankkeessa. Tämän suuntainen tekniikan kehittyminen on erittäin positiivista.” kertoo Timo Rajala Vaasan Kaupungilta.

"On hienoa saada Vaasan Kaupunki yhteistyökumppaniksi tärkeän asian edistämiseen. Vaasan kaupungilla on ymmärretty, että älykkään Katve360 -tekniikan käyttöönottaminen kalustossa lisää kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta. Tämän kampanjan avulla voimme yhdessä lisätä koululaisten ja vanhempien sekä muiden tiellä liikkujien tietoisuutta ajoneuvojen ja työkoneiden näkyvyys ongelmista. Näin on mahdollisuus myös selkeästi vähentää onnettomuusriskejä sekä henkilövahinkoja." sanoo Markus Kinnunen Katveturva Oy:stä

Katveeton koulutie -kampanja on Katveturva Oy:n yhdessä yhteistyökumppaneidensa sekä asiakkaidensa kanssa syyskuussa starttaama kampanja, jossa halutaan lisätä yleistä tietoisuutta erityisesti raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden katveongelmista. Aiemmin kampanjaan ovat lähteneet jo mukaan Porvoon kaupunki, Jalankulkijoiden turvallisuus ry, ja Turun seudulla toimiva infrarakentaja Kuntec Oy.

Lisätietoja:

Timo Rajala

Tulosalueen johtaja

Vaasan kaupunki

p. 040 582 7700


Markus Kinnunen

Liiketoiminnanjohtaja

Katveturva Oy

p. 040 754 7391


Kuntec Oy on uusin kumppani Katveeton koulutie -kampanjaan

Kuntec Oy:n katuylläpidon kalustossa käyttöön Katve360-järjestelmät.

Olemme ensimmäisenä yrityksenä Turun talousalueella lähteneet mukaan Katveeton koulutie -kampanjaan. Olemme ottaneet käyttöön kuolleiden kulmien aiheuttamia materiaali- ja henkilövahinkoja ennaltaehkäisevän Katve 360 –katvejärjestelmän. Haluamme järjestelmän avulla turvata erityisesti pienten jalankulkijoiden tien.

”Edistämme autoilijoiden, pyöräilijöiden ja etenkin pienten jalankulkijoiden turvallisuutta 360 – katvejärjestelmän avulla. Erikokoiset ajoneuvomme toimivat kaupunkiympäristössä jalankulku-, pyörä- ja muilla ajoväylillä, joissa liikkuu kaiken ikäisiä ja kokoisia jalankulkijoita ja ajoneuvoja. Tähän mennessä ajoneuvomme eivät ole onneksi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Katve360 auttaa ammattitaitoisia kuljettajiamme ajamaan turvallisesti ja vähentämään törmäyksiä ahtaissa paikoissa, liikenteen joukossa tai vilkkailla rakennustyömailla.” kertoo katuylläpidon tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

Jalankulkijoiden turvallisuus RY on aloittanut tärkeän yhteistyön Katveturvan kanssa

Yhteisenä tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

”Olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä Suomen johtavan ajoneuvojen ja työkoneiden katvealueriskeihin erikoistuneen toimijan kanssa. Kaikkein tärkeimpänä on, että pääsemme yhdessä vaikuttamaan lasten, nuorten ja kaikkien tielläliikkujien turvallisuuteen. Tämä yhteistyö on isompi kokonaisuus. Ideanamme on muuttaa Suomen liikennekulttuuria, koska täällä on kovat onnettomuustilastot jalankulkijoille. Odotamme innolla yhteistyömme tuloksia. Yksikin pelastettu henki on iso voitto meille”, kertoo Jalankulkijoiden turvallisuus RY:n hallituksen puheenjohtaja Jenni Suonkari

”Tämä yhteistyö on meille tärkeä, sillä meillä on yhteinen missio ja tavoite, parantaa jalankulkijaturvallisuutta. Yhteistyö tuo lisää mahdollisuuksia lisätä pienten koululaisten, vanhempien, koulujen ja kaikkien jalankulkijoiden tietoisuutta ajoneuvojen ja työkoneiden katvealueriskeistä ja ajoneuvojen kohtaamisesta liikenteessä”, sanoo Petteri Kataja.

Lisätietoja:

Katveturva Oy

Tj. Petteri Kataja

puh. 040 848 6649

petteri.kataja@katveturva.fi

 

Jalankulkijoiden turvallisuus RY

Hpj. Jenni Suonkari

puh. 09 – 315 84 622

jenni.suonkari@turvallinenkoulutie.fi


Porvoon kaupunki haluaa olla edistämässä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta

Porvoo tarttuu ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ajoneuvojensa ja työkoneidensa puutteellisesta näkyvyydestä aiheutuviin riskeihin ja ottaa käyttöön 360–katvejärjestelmiä kalustossaan parantamaan koululaisten ja muiden jalankulkijoiden turvallisuutta.

Kaupungin ajoneuvot ja työkoneet tekevät paljon töitä koulujen pihoilla, kevyen liikenteen väylillä ja muissa paikoissa, joissa liikkuu paljon myös pieniä koululaisia. Esimerkiksi hiekoitusauton kuljettaja ei näe ajoneuvon ympärillä olevia katvealueita. Katveturvan 360 – järjestelmän myötä kuljettaja näkee ajoneuvon ympäri reaaliaikaisesti koko ajan ja pystyy näin välttämään vahinkoja sekä parantamaan jalankulkijaturvallisuutta.

Yksikin henkilövahinko on liikaa

"Porvoon kaupunki haluaa olla edistämässä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Lähes kaikki Kuntatekniikan tekemät työt tehdään liikennealueille, joissa samanaikaisesti kulkevat autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät. Ja näiden joukossa suurimpana riskinä myös koululaiset. Onneksi ajoneuvojemme aiheuttamilta henkilövahingoilta on vältytty. Siitä kiitos ammattitaitoisille kuljettajillemme. Mutta on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että yksikin henkilövahinko on liikaa. Tätä periaatetta ylläpitääksemme haemme uusia keinoja välttääksemme tapaturmat myös tulevaisuudessa”, kertoo kunnossapitopäällikkö Juha Pelkonen.